HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

JÄSENYHDISTYKSET

Kehitysvammaisten tukiliitto ry
Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

AJANKOHTAISTA


Olemme mukana PieniEle keräyksessä -  ilmoittaudu vapaaehtoiseksi toimistoomme

Kehitysvammaliitto
http://www.kehitysvammaliitto.fi/

Vammaiskortti on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. Vammaiskortti on vapaaehtoinen.
Seuraa Sote- ja maakuntauudistusta 

MUUTA
JaatisWiki on vammaisperheiden oma niksisivu
http://www.jaatiswiki.wikispaces.net/Tervetuloa+JaatisWikiin

VERKKOPALVELU KEHITYSVAMMAISUUDESTA Verneri
http://verneri.net/yleis/kehitysvammaisuus

Vernerin linkkejä
http://verneri.net/yleis/linkkeja

Vernerin kysymyksiä ja vastauksia
http://verneri.net/yleis/neuvonta/kysymyksia-ja-vastauksia
TIETOPANKKI

Vammaispalvelujen käsikirja
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
 
Vammaispalvelulaki: laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
 
Asiakaslaki: laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: vammaispalveluiden käsikirja - asiakassuunitelma ja palvelusuunnitelma
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi/palvelusuunnitelma#tarkistaminen
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: vammaispalveluiden käsikirja - henkilökohtainen apu
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/henkilokohtainen-apu
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: vammaispalveluiden käsikirja - palvelujen hakeminen ja päätöksenteko
https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi/palvelujen-hakeminen-ja-paatoksenteko

Vammaispalveluasetus: asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759#L2P4

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/tiedotteet

 

Edunvalvojan henkilö ja tehtävät

https://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/holhoustoimi/Edunvalvojan-henkilo-ja-tehtavat/