Vantaan Vammaisneuvosto

Siirry sivustolle tästä

Vantaan vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyö- ja edunvalvontaelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

seurata vammaisten tarpeiden kehitystä
seurata yleisiin oloihin vaikuttavaa päätöksentekoa vammaisten kannalta
edistää vammaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja etuuksien kehitystä tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa - huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
edunvalvonta
hoitaa muut toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät