Kysely kehitysvammaisten henkilöiden omaisille

Mitkä ovat mielestäsi tukiyhdistyksen tärkeimmät tehtävät tulevina vuosina? (rastita max. 3 tärkeintä)

Tiedon jakaminen tuesta ja palveluista (tiedotteet, luennot ym. ).
Edunvalvonta ja tuen ja palveluiden epäkohtiin vaikuttaminen.
Vammaisuutta kohtaan oleviin asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen.
Aikuisille kehitysvammaisille henkilöille järjestettävä harrastustoiminta, retket ja matkat.
Vertaistuen tarjoaminen nuorten ja aikuisten vammaisten henkilöiden omaisille.
Erityislapsille järjestettävä harrastustoiminta.
Erityislasten vanhemmille järjestettävä vertaistoiminta.
Erityislasten perheiden tapahtumat tai harrastustoiminta.
Yhteiset tapahtumat, retket ja matkat kaiken ikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen.
Jokin muu, mikä?

Kerro, millaisesta yhdistyksen toiminnasta olisit itse kiinnostunut? (tapahtumat, virkistys, kokoukset, luennot, tiedottaminen ym.)

Millaista toimintaa toivoisit järjestettävän vammaiselle perheenjäsenellesi?

Millaiseen toimintaan voisitte lähteä mukaan koko perheenä?

Mitä vapaaehtoistehtäviä voisit tehdä tukiyhdistyksessä?(rastista kaikki tehtävät, joihin saattaisit voida osallistua) Avustaminen eri tilaisuuksissa toisinaan

Valintaruuturyhmä
Avustaminen eri tilaisuuksissa toisinaan
Avustaminen harrastustoiminnassa useamman kerran kuukaudessa
Tiedottaminen
Varainhankinta
Nettisivujen päivittäminen
Tapahtumien tai retkien järjestelyihin osallistuminen
Lasten harrastusryhmien ohjaaminen
Lapsiperheiden vertaistoiminnan käynnistäminen tai ohjaaminen
Jokin muu, mikä?
Tekstikenttä

Mitä mieltä olet Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry yhteistyön kehittämisestä? (rastista väittämät, jotka parhaiten vastaavat mielipidettäsi)

Valintaruuturyhmä
Minusta yhdistyminen toiseen yhdistykseen ei ole ajankohtaista, mutta yhteistyön kehittäminen on tärkeää.
Tärkeintä on, että paikkakunnalla on toimintaa kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen.
Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry:n pitää tulevaisuudessakin säilyä itsenäisenä.
Kannatan yhdistymistä toisen yhdistyksen kanssa.
Minkä?

Mitä muuta palautetta tai ideoita haluaisit kertoa tukiyhdistyksen hallitukselle?

Palaute:

Vastaajan taustatiedot

Valintaruuturyhmä
Olen alle kouluikäisen erityislapsen vanhempi
Olen kouluikäisen (alle 16v.) erityislapsen vanhempi
Olen nuoren (16 ? 28 v) vanhempi
Olen aikuisen (yli 28 v) vanhempi
Olen ikääntyvän (yli 45 v) vanhempi
Olen ammattilainen tai opiskelija
Olen muu läheinen
Valintaruuturyhmä
Olen tukiyhdistyksen jäsen
En ole tukiyhdistyksen jäsen

Vastaajan yhteystiedot (kirjoita yhteystietosi, jos haluat uutiskirjeen sähköisenä tai osallistua yhdistyksen toimintaan)

Nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti: